Lake Louise          CANADA
TiPPC-Lake Louise-xxx 19xx
TiPPC-Lake Louise-xxx 19xx

600 x 386
200176 Bytes