St.Thomas          CANADA
TiPPC-St Thomas-Talbot Street 19xx-2
TiPPC-St Thomas-Talbot Street 19xx-2

600 x 362
169587 Bytes
TiPPC-St.Thomas-Talbot Street 1902
TiPPC-St.Thomas-Talbot Street 1902

600 x 374
251010 Bytes